belda@belda.com.tr 0312 439 22 10

Hizmetlerimiz

BELDA LTD Şti., hem bölge ve kent planlama sektörü, hem de bununla ilişkili diğer sektörlerde uzmanlaşmış bulunmaktadır. Anılan sektörlerde BELDA LTD'nin uzmanlık alanları, aşağıdakileri kapsamaktadır:

Bölgesel ve Kentsel Planlama

Kent ve bölge plancılığı konusunda BELDA LTD kurucuları ve uzmanları geniş tecrübe sahibi olup, kentsel ve bölgesel büyüme ve yönetimin temel konuları ile ilgili birçok çalışma yürütmüşlerdir...

Ulaştırma Sektörü ve Ulaşım Planlaması

BELDA LTD kurucusu ve müdürü Saffet Atik’in profesyonel ilk deneyimleri arasında; Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Koordinasyonu İdaresi (UKİ) bünyesinde görev aldığı “Türkiye Ulusal Ulaşım Planlaması”, daha sonra...

Kurumsal Yapı Geliştirme,Kapasite Artırımı,Eğitim ve Yönetsel Destek

BELDA LTD elemanları aynı zamanda, teknik destek ve personel eğitimi programları yoluyla, belediyelerin organizasyonel açıdan güçlendirilmesi konusunda da uzmanlaşmış bulunmaktadırlar...

Çevre Sektörü

BELDA’nın yaklaşık son on yıldır yoğun olarak ilgilendiği alandır. Bu bağlamda; BELDA LTD ve Müdürü A. Saffet ATIK; Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu’na, Kültür Bakanlığı’na, Doğal Hayatı Koruma Derneği’ne ve IGIP mbh- Darmstadt firmasına...

Konut ve Toplu Konut Alanları Entegre Projeleri

Arazi geliştirme konusunda BELDA LTD kurucuları ve uzmanları, kentsel gelişmeye elverişli arazilerin belirlenmesi, sosyal ve fiziki altyapıyı içerecek şekilde altyapılı arsa üretimi, altyapısı temin edilmiş arsaların sanayi ve ticaret amaçlı ve konut yapımı için pazarlanması, arsa üretiminde...

Turizm Sektörü

Turizm Sektörü'nde BELDA, ön fizibilite ve fizibilite etütlerini, turizm ve ikinci konut amaçlı yer seçimi ve arazi kullanım analizlerini, her türlü planlama, mühendislik ve mimari proje çalışmalarını içerecek biçimde, geniş bir alanı kapsayan müşavirlik hizmetleri sağlamaktadır. BELDA, teknik hizmetlerin yanı sıra, yönetim danışmanlığı ve ilgili kamu

Altyapı Mühendislik Hizmetleri ve Altyapı Projelerine Planlama Desteği

Kentsel altyapıya yönelik mühendislik hizmetleri konusunda BELDA LTD Şti. personelinin uzmanlık düzeyi, su temini, kanalizasyon şebekeleri ve arıtma tesisleri, drenaj, toplu taşıma, katı atık yönetimi, iletişim ve enerji temini konularındaki etüd çalışmalarından fizibilite ve detay dizayn safhalarına kadar uzanan hizmetlerin yanı sıra, inşaat kontrollüğü ve kentsel hizmetlerin işletilmesi