belda@belda.com.tr 0312 439 22 10

Hakkımızda

BELDA Belde Proje Danışmanlık ve Ticaret LTD, merkezi Ankara'da bulunan bir Türk şirketidir. Şirket 1988 yılı Mart ayında kurulmuş olup, yerel yönetimlerle ilgili alanlarda çok yönlü hizmetler vermek amacına dönük olarak, bir grup uzmanın bilgi birikimini ve tecrübesini bir araya getirmektedir.

BELDA LTD, bölgesel ve kentsel planlama, ulaşım, arazi geliştirme, gecekondu ıslahı, imarsız konut alanları yönetimi, düşük maliyetli inşaat, enerji temini, su ve kanalizasyon hizmetleri, metropoliten yönetim, belediye mali yönetimi, kurumsal gelişme ve insan gücü geliştirme ve eğitim konularını kapsayacak şekilde, özel sektörün, merkezi yönetimin ve belediyelerin hizmet alanlarına giren konularda ihtisas sahibidir.

  • BELDA LTD'nin kurucuları, kentsel gelişme konusunda Türkiye'nin birçok önemli bölge ve kentinde çeşitli projelerde görev yapmışlardır. Söz konusu proje kentleri arasında Çukurova bölgesindeki önde gelen kentler ve Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki kentler ile anakent statüsünde; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, İzmit ve Samsun bulunmaktadır.

  • BELDA LTD kurucularının yanı sıra; bölge plancıları, kent plancıları, peyzaj mimarları ve turizm uzmanları istihdam etmektedir. Firma, gerektiğinde altyapı konusunda uzmanlaşmış mühendisler, ekonomistler, kamu yönetimi uzmanları ve bilgisayar uzmanlarından profesyonel katkı almaktadır.

  • BELDA LTD Şti. kurucuları, personeli ve ilişki içinde bulunduğu geniş bir uzman kadronun tamamı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki birçok projede yönetici olarak görev yapmış veya projelerde fizibilite, planlama, detay dizayn ve ihale evrakının hazırlanması gibi çalışmalara fiilen katılarak danışmanlık hizmeti sunmuşlardır.

  • Geçmişte BELDA LTD Şti. kurucuları, Çukurova Kentsel Gelişme Projesi ile GAP Bölge Kalkınma Projesi’nde yönetici olarak veya müşavirlik hizmeti sunmak yoluyla görev almışlardır.