belda@belda.com.tr 0312 439 22 10

BELDA LTD

BELDA Belde Proje ve Danışmanlık Ticaret LTD, merkezi Ankara'da bulunan bir Türk şirketidir. Şirket 1988 yılı Mart ayında kurulmuş olup, yerel yönetimlerle ilgili alanlarda çok yönlü hizmetler vermek amacına dönük olarak, bir grup uzmanın bilgi birikimini ve tecrübesini bir araya getirmektedir.BELDA LTD, bölgesel ve kentsel planlama, ulaşım, arazi geliştirme, gecekondu ıslahı, imarsız konut alanları yönetimi, düşük maliyetli inşaat, enerji temini, su ve kanalizasyon hizmetleri, metropoliten yönetim, belediye mali yönetimi, kurumsal gelişme ve insan gücü geliştirme ve eğitim konularını kapsayacak şekilde, özel sektörün, merkezi yönetimin ve belediyelerin hizmet alanlarına giren konularda ihtisas sahibidir..
<