UZMANLIK ALANLARI

BELDA LTD Şti., hem bölge ve kent planlama sektörü, hem de bununla ilişkili diğer sektörlerde uzmanlaşmış bulunmaktadır. Anılan sektörlerde BELDA LTD'nin uzmanlık alanları, aşağıdakileri  kapsamaktadır:

 

. Bölgesel ve Kentsel Planlama >>
. Ulaştırma Sektörü ve Ulaşım Planlaması >>
. Kurumsal Yapı Geliştirme,Kapasite Artırımı,Eğitim ve Yönetsel Destek >>
. Çevre Sektörü >>
. Konut ve Toplu Konut Alanları Entegre Projeleri >>
. Turizm Sektörü >>
. Altyapı Mühendislik Hizmetleri ve Altyapı Projelerine Planlama Desteği >>