Altyapı Mühendislik Hizmetleri ve Altyapı Projelerine Planlama Desteği

Kentsel altyapıya yönelik mühendislik hizmetleri konusunda BELDA LTD Şti. personelinin uzmanlık düzeyi, su temini, kanalizasyon şebekeleri ve arıtma tesisleri, drenaj, toplu taşıma, katı atık yönetimi, iletişim ve enerji temini konularındaki etüd çalışmalarından fizibilite ve detay dizayn safhalarına kadar uzanan hizmetlerin yanı sıra, inşaat kontrollüğü ve kentsel hizmetlerin işletilmesi ve bakımı konularındaki çalışmaların tamamını sağlayabilecek düzeydedir. Bu bağlamda; son on yıldır, Ankara, İstanbul, Mersin, Erzincan  ve diğer  kentlerde 10’dan fazla proje tamamlanmıştır.

Erzincan Depremi Kapsamında Su Kaçakları Araştırması &  İyileştirilmesi Seba Wesstechnik (Austria) (Dünya Bankası)

Batı Karadeniz Su Taşkını Yeniden Yapılanma Projesi (TEFER) 

(Bartın, Karabük, Kastamonu, Yenice,  Bolu ve Düzce illeri) 1998, (Dünya Bankası)

 

Adana Depremi yeniden yapılanma Projesi (TEFER) 1998(Dünya Bankası)

 

Marmara Bölgesi Acil Yeniden Yapılanma Projesi Kapsamında,Mevcut Durum ve Yeniden Yapılanma Projesi

(İzmit, Gölcük, Yalova & Adapazarı) (MEER) (Dünya Bankası)

 

 

 

<< uzmanlık alanları