Turizm Sektörü

Turizm Sektörü'nde BELDA, ön fizibilite ve fizibilite etütlerini, turizm ve ikinci konut amaçlı yer seçimi ve arazi kullanım analizlerini, her türlü planlama, mühendislik ve mimari proje çalışmalarını içerecek biçimde, geniş bir alanı kapsayan müşavirlik hizmetleri sağlamaktadır. BELDA, teknik hizmetlerin yanı sıra,  yönetim danışmanlığı ve ilgili kamu kuruluşları ile ilişkilerin yürütülmesi konularında da sorumluluk üstlenebilmektedir.  Son on yıldır; başta Turizm Bakanlığı olmak üzere, Türkiye Kalkınma Bankası,  Valilikler ve özel sektöre 10’dan fazla plan ve proje üretilmiştir.  

Bunlar arasında,

Batı Karadeniz Kıyı Kesimi(Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ,Kırklareli illeri)
Çevre Düzeni Planı - 1/25 000, 

İl Turizm Envanterleri ve Turizmi Geliştirme Planları

Antalya,Adana,Bartın,Erzurum,Malatya,Osmaniye,Ardahan,Düzce,

İzmir Hilton Golf  ve Kır Kulübü Yönetim Danışmanlığı ve  Uygulama Planları  Yapımı - 1/5 000 ve 1/1 000,

Belek Marina Gelişme Planı

bahsedilmesi gerekenlerdir.

 

 

Ardahan  İl Turizm Envanterleri ve Turizmi Geliştirme Planı

İl Turizm Envanteri ve Turizmi Geliştirme Planı, ilin turizm envanterinin çıkarılması, turizm potansiyellerinin sistematik bir biçimde ortaya konularak ilin sosyo-ekonomik yönden geliştirilmesini hedeflemiştir.

 

 

 

 

İzmir Hilton Golf  ve Kır Kulübü Yönetim Danışmanlığı ve  Uygulama Planları  Yapımı - 1/5 000 ve 1/1 000

 

“İzmir Hilton Golf ve Kır Kulubü”, Türk turizminin ilkleri arasındadır. BELDA LTD Projenin planlama ve kısmen yönetim danışmanlığını üstlenmiştir. Planlar onaylanmış, inşaatlara başlanılmış, ancak yatırımcılar arasındaki anlaşmazlıktan ötürü tamamlanamamıştır.

 

 

<< uzmanlık alanları