Konut ve Toplu Konut Alanları Entegre Projeleri

Arazi geliştirme konusunda BELDA LTD kurucuları ve uzmanları, kentsel gelişmeye elverişli arazilerin belirlenmesi, sosyal ve fiziki altyapıyı içerecek şekilde altyapılı arsa üretimi, altyapısı temin edilmiş arsaların sanayi ve ticaret amaçlı ve konut yapımı için pazarlanması, arsa üretiminde özellikle düşük gelirli ailelerin ödeme gücüne uygun olacak şekilde altyapı hizmetleri götürülmesi gibi konularda her türlü çalışmayı yürütebilecek niteliklere sahiptir. Bu bağlamda, son on yıldır,

Tarsus Kaleburcu Toplu Konut ve Yeni Gelişme Alanı,  (Altyapı inşaatları bitmiştir.)

Torbalı Toplu Konut Bölgesi, (İnşaatlar bitmiş ve yerleşmeye açılmıştır.)

Gökçeada Toplu konut Bölgesi (Oyak İnşaat A.Ş. ile Birlikte),(İnşaatlar bitmiş ve yerleşmeye açılmıştır.)

Bozcaada Toplu Konut Bölgesi (Oyak İnşaat A.Ş. ile Birlikte),(İnşaatlar bitmiş ve yerleşmeye açılmıştır.)

Silifke Toplu Konut Bölgeleri (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na) (Yerleşmeye açılmıştır.)

BELDA tarafından projelendirilmiştir. 

 

Gebze Uygulama Planı

 

İnşaatlar tamamlandıktan sonraki durum


Marmara Depremi Kapsamında Kalıcı Konut Alanları Bölgesel Yer Seçimini Takiben yedi  yerleşmenin Uygulama Planları ile 1/500 ölçekli Konum Planları, Altyapı Projeleri ile Bütünlük İçinde  Hazırlanmıştır.  

Kalıcı Konutların Yapımı Bitmiş ve Kullanıma  Açılmıştır.

 
 

Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılanma Projesi kapsamında yapılan kalıcı konutlar, yaklaşık 12 500 konuttan oluşmaktadır.

 

İskana Açılan Kalıcı Konut Alanlarının En  Büyüğü Gölcük Kalıcı Konut Alanıdır.

 

 

 inşaatlar tamamlandıktan sonraki durum

 


 

Torbalı Toplu Konut Alanı Uygulama Planı   Torbalı Toplu Konut Alanı Maketi
 


 

Gökçeada Toplu Konut Gelişme Alanı Planı

 

Gökçeada ve Bozcaada Toplu Konut Projesi kentsel gelişme planları ve alt yapı projeleri BELDA tarafından hazırlanmıştır.

 

Bu alanlar 5 000’den fazla kişiye yerleşme olanağı sağlanmıştır.

 
 


 

 

Tarsus Kaleburcu konut alanı, Belda Ltd nin 1988 yılında gerçekleştirdiği planlama ve projelendirme çalışmasıdır.

Türkiye için de yeni olan altyapılı arsa üretimi programı kapsamında ele alınmıştır.

 

 

Bunların dışında, İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin’de çok sayıda konut kooperatifinin
fiziki planlama ve altyapı projelendirmeleri BELDA tarafından yapılmış ve bunların
hepsi tamamlanarak yerleşmeye açılmıştır.

 

 

<< uzmanlık alanları