Köyceğiz/Dalyan Çevre Koruma Projesi

 
 

 

Belek Yönetim Planı çevresel duyarlılığı yüksek bir kesim için geliştirilmiştir. Bu proje kapsamında; koruma kullanma dengesini gözeten mekansal düzenlemeler ve arazi kullanım kararları BELDA LTD Müdürü A. Saffet Atik tarafından geliştirilmiştir.

 

 

Patara Yönetim Planı, çevresel ve kültürel yönden kendine has özellikler taşıyan Özel çevre koruma alanı olan Patara, Türkiye’nin en uzun sahillerinden birine sahiptir. Antik Likya’nın başkenti Xantos ve Likya limanı da bu bölgede bulunmaktadır.

Proje Dünya Bankasının finansmanı ile gerçekleştirilmiştir.

 

<<< geri