Kurumsal Yapı Geliştirme,  Kapasite Artırımı, Eğitim ve Yönetsel  Destek

BELDA LTD elemanları aynı zamanda, teknik destek ve personel eğitimi programları yoluyla, belediyelerin organizasyonel açıdan güçlendirilmesi konusunda da uzmanlaşmış bulunmaktadırlar. Bu tür kurumsal destek, belediyelerin idari ve mali kapasitelerinin güçlendirilmesini ve kentsel gelişmenin yönetimi çerçevesinde hizmetlerin planlanması, uygulanması ve işletilmesine yönelik kalıcı bir mahalli kapasitenin oluşturulmasını kapsamaktadır. Bu bağlamda; son on yıldır,

Erzincan Su Kaçakları Tespiti kapsamında personel eğitimi (Dünya Bankası finansmanlı),

Köyceğiz/Dalyan Çevre Koruma Projesi- Kurumsal Geliştirme (Alman KfW finansmanlı),

Köyceğiz/Dalyan Çevre Koruma Projesi- Tamamlayıcı Hizmetleri (Alman KfW finansmanlı),

Patara Yönetim Planı (Dünya Bankası finansmanlı),

Belek Yönetim Planı Danışmanlığı (Dünya Bankası finansmanlı),

Güney Muğla Katı Atık Yönetimi Olabilirlik Etüdü ve Kavram Projesi Geliştirilmesi (Alman KfW finansmanlı) projelerinde   hizmet verilmiştir.  

Bunlardan, Erzincan, Patara ve Belek  Projeleri tamamlanmış, Köyceğiz Projesi’nin  ikinci aşaması sürdürülmektedir. 

Son olarak yüklenilen “Türkiye Yerel Yönetimleri Başarı Ölçüm Sistemi” (Dünya Banksı finansmanlı)  bu konuda ülke ölçeğinde gerçekleştirilen ilk çalışma olacaktır. 

Kurumsal Geliştirme ve Kapasite Artırımı BELDA LTD nin temel çalışma alanları arasındadır.

 

 

BELDA LTD başarılı bir yönetim için,  öz  güven ve  “..yapmalıyız… “ inancının ön koşul olduğuna inanmaktadır.

Yönetim danışmanlığı çalışmalarında çağdaş tüm  yöntem ve uygulanmalarla birlikte , önce  bu koşulları sağlamaya çalışmaktadır.

 

 

 

<< uzmanlık alanları