Marmara Depremi Kapsamında Bölgesel Ölçekte Konut Alanları Yer Seçimi  (1/100 000)

 

Marmara Depremi Yeniden Yapılanma (MEER) kapsamında, Adapazarı, Gölcük, İzmit, Düzce, Körfez, Gebze ve Gölyaka Kalıcı Konut  Alanları Yer Seçimi Bölgesel Etütler Sonucu Yapılmıştır. 

Bu çalışma Dünya Bankası İçin Hazırlanmıştır.

 

<<< geri