Bolu İli Sosyo-kültürel, Ekonomik ve  Mekansal  Gelişme Deseni (1/100 000)

 

 

Bolu İli’nin 2020 yılında Alacağı Sosyo-kültürel, Ekonomik  ve Fiziki Gelişme Desenini Belirleyen Bu Çalışma, Türkiye’de İl Ölçeğinde Yapılan Öncü Çalışmalardan Birisidir.  

BELDA LTD Müdürü A. Saffet Atik’in daha önce kurucu ortağı olduğu firma bünyesinde yapılmıştır.

<<< geri