Doğu Karadeniz Bölgesinde Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Kalkınma Çalışması
Doğu Karadeniz Bölgesinde Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Kalkınma Çalışması; Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) ile Japonya Uluslararası  İşbirliği Ajansı (JICA) arasında yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize ve Artvin illerinde, eko-turizm de dahil olmak üzere; turizmin gelişmesini,  Bölge iller arasında işbirliğinin artırılmasını, yerli ve yabancı ziyaretçilerin Bölgeye çekilmesini, sektör ortaklarının eğitimini amaçlamaktadır.

 
 

 

Kalkınma Çalışması, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından finanse edilerek, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve JICA eşgüdümünde sürdürülmüştür. Kalkınma çalışmasının tüm evreleri, ilgili Bakanlık Temsilcileri, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinden oluşan “Yönlendirme Komitesi” üyeleri tarafından incelenmiş, değerlendirilmiş ve yönlendirilmiştir.

<<< geri