BELDA Belde Proje ve Danışmanlık Ticaret LTD, merkezi Ankara'da bulunan bir Türk şirketidir. Şirket 1988 yılı Mart ayında kurulmuş olup, yerel yönetimlerle ilgili alanlarda çok yönlü hizmetler vermek amacına dönük olarak, bir grup uzmanın bilgi birikimini ve tecrübesini bir araya getirmektedir.
BELDA LTD, bölgesel ve kentsel planlama, ulaşım, arazi geliştirme, gecekondu ıslahı, imarsız konut alanları yönetimi, düşük maliyetli inşaat, enerji temini, su ve kanalizasyon hizmetleri, metropoliten yönetim, belediye mali yönetimi, kurumsal gelişme ve insan gücü geliştirme ve eğitim konularını kapsayacak şekilde, özel sektörün, merkezi yönetimin ve belediyelerin hizmet alanlarına giren konularda ihtisas sahibidir..>>>
 

 Uzmanlık AlanlarıBELDA LTD
, hem bölge ve kent planlama sektörü, hem de bununla ilişkili diğer sektörlerde uzmanlaşmış bulunmaktadır. Anılan sektörlerde BELDA LTD'nin uzmanlık alanları, yandaki konuları kapsamaktadır..

 Bölgesel ve Kentsel Planlama
 Ulaştırma Sektörü ve Ulaşım Planlaması
 Kurumsal Yapı Geliştirme,Kapasite Artırımı,Eğitim ve Yönetsel Destek
 Çevre Sektörü
 Konut ve Toplu Konut Alanları Entegre Projeleri
 Turizm Sektörü
 Altyapı Mühendislik Hizmetleri ve Altyapı Projelerine Planlama Desteği

 İletişim

 
Adres:
Kuşkondu Sokak No:20/6 Çankaya ANKARA/TÜRKİYE
Tel: 90 (312) 439 22 10
Faks: 90 (312) 439 21 10
E-posta: belda@belda.com.tr
 

Firmamızın tanıtım dosyasını (adobe)
bilgisayarınıza indirmek için,
>> BELDA Tanıtım.pdf <<