LİNKLER

>> Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

>> Türk Müşavir Mimar ve Mühendisler Odası Birliği

>> Şehir Plancıları Odası

>> Doğu Karadeniz Bölgesinde Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Kalkınma Çalışması

>> Belediyelerde Performans Ölçme Sistemi (BEPER)